Adaptacje gotowych projektów budowlanych

 

dom stojący w parkuW ramach naszej oferty opracowujemy adaptacje gotowych projektów budowlanych. Usługi polegają na wprowadzeniu modyfikacji, które uwzględnią Twoje indywidualne potrzeby względem budynku mieszkalnego, analizę warunków zabudowy na danym terenie lub specyfikę działki budowlanej. Niekiedy wprowadzenie kilku zmian wystarczy, aby realizacja wymarzonego domu była możliwa.

Adaptacja projektu budynku jednorodzinnego to przede wszystkim modyfikacje w zakresie:

  • układu, liczby i funkcji poszczególnych pomieszczeń;

  • wielkości i kształtu budynku do parametrów działki i miejscowych przepisów;

  • wyglądu zewnętrznego, a w tym elewacji;

  • dopasowania instalacji sanitarnych do warunków działki;

  • rozwiązań konstrukcyjnych względem warunków terenowych;

  • optymalizacji efektywności energetycznej budynku;

  • przystosowania architektury budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Plan rozbudowy budynku

Przygotowujemy projekty architektoniczne rozbudowy budynku. Powiększenie powierzchni użytkowej poprzez zwiększenie powierzchni zabudowy domu jedno- lub wielorodzinnego także wymaga uzyskania pozwolenia. W tym celu właśnie przygotowujemy projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy.

Warto pamiętać, że rozbudowa nie jest tym samym, co dobudowa i przebudowa. Pierwsze z wymienionych oznacza nadbudowę kolejnej kondygnacji, a dobudowa powiększa powierzchnię w bok. Przebudowa natomiast obejmuje wszelkie działania związane z modyfikacją samego wnętrza obiektu.

 

DOM WOCHY 3
DOM WOCHY 4
DOM WOCHY 5
DOM WOCHY 6
DOM WOCHY 2
projekt architektoniczne